Press "Enter" to skip to content

Konwencja Stambulska

Konwencja Stambulska jest wynikiem przełomowej decyzji na szczeblu europejskim, aby zapobiegać i chronić kobiety i dziewczęta przed przemocą mężczyzn. Konwencja zawiera wytyczne dla państw-stron i ich odpowiednich władz krajowych, aby zapewnić właściwą interdyscyplinarną reakcję na przemoc poprzez cztery rodzaje działań: zapobieganie przemocy, ochronę ocalałych i zadośćuczynienie, ściganie sprawców i zintegrowane polityki. Stwierdza, że nie tylko prawo karne jest skuteczne, ale także stosowane wraz z nim przepisy cywilne i inne środki. Jak pokazano poniżej, Konwencja sprzyja wszechstronnym i szybkim zmianom legislacyjnym w państwach-stronach, w ramach których wszystkie zmiany prawne i polityczne powinny być dostosowane do potrzeb ochrony ofiar przed dalszymi krzywdami, zapewnienia długoterminowego wsparcia i wzmocnienia pozycji kobiet, które przeżyły przemoc, oraz postawienia sprawców przed wymiarem sprawiedliwości.

tekst Konwencji w języku polskim

Raport EWL: W stronę Europy wolnej od przemocy mężczyzn wobec kobiet i dziewcząt

Dlaczego potrzebujemy Konwencji Stambulskiej (Petycja EWL 2020r.)

Pozytywne zmiany spowodowane ratyfikacja Konwencji Stambulskiej