Press "Enter" to skip to content

Pozytywne zmiany spowodowane ratyfikacją Konwencji Stambulskiej

Tabela pozytywnych zmian w polityce w 23 krajach europejskich analizowanych przez Obserwatorium EWL ds. Przemocy wobec Kobiet i Dziewcząt, w oparciu o następujące punkty, które korelują z odpowiednimi postanowieniami Konwencji Stambulskiej.

 • Polityki: Współpraca z organizacjami pozarządowymi (art. 8 i 9); zmiany w prawie cywilnym i/lub karnym dotyczącym przemocy wobec kobiet i dziewcząt (VAWG) i przemocy domowej (DV); Poprawki w prawie karnym dotyczące przemocy seksualnej i gwałtu, Krajowy Plan Działań dotyczący VAWG; ulepszone gromadzenie danych (art. 11).
 • Ochrona: Stworzenie specjalistycznych usług dla ofiar przemocy seksualnej (art. 25); wzmocniono telefony zaufania, schroniska i ośrodki dla kobiet (art. 22, 23 i 24); stworzenie wspólnych standardów świadczenia usług; oraz wsparcie finansowe, ekonomiczne i mieszkaniowe udzielane ofiarom
 • Ściganie: Pozytywne zmiany w dochodzeniach i ściganiu VAWG i DV; Nakazy ochrony dla ofiar DV lub VAWG zidentyfikowane i/lub ulepszone; ulepszone oceny ryzyka; współpraca między różnymi zainteresowanymi stronami podczas prowadzonego postępowania; i wzrost sprawców postawionych przed sądem”
 • Zapobieganie: podnoszenie świadomości na temat VAWG i DV (art. 13) oraz zintensyfikowane szkolenie profesjonalistów (art. 15); szkolne programy edukacyjne na temat równości płci (art. 14) i VAWG; oraz programy wczesnego wykrywania i interwencji
  23 analizowane kraje Polityki Ochrona Ściganie Zapobieganie
  1. Austria
  Współpraca z organizacjami pozarządowymi  (Art 8 i 9)

  Zmiany w prawie cywilnym i/lub karnym odnośnie przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej

  Zmiany w prawie karnym odnośnie przemocy seksualnej i gwałtu

  Krajowy Plan Działania na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet i dziewcząt

  Tworzenie specjalistycznych usług dla  ofiar przemocy seksualnej (Art 25)

  Zapewnienie telefonów zaufania, schronisk i ośrodków dla kobiet (Art 22, 23 i 24)

  Stworzenie wspólnych standardów świadczenia usług

  Udzielenie ofiarom wsparcia finansowego, ekonomicznego i mieszkaniowego

  Pozytywny rozwój w dziedzinie prowadzenia śledztwa i ściganiu przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej

  Nakaz ochrony dla ofiar przemocy domowej lub przemocy wobec kobiet i dziewcząt wprowadzony lub udoskonalony

  Ulepszone oceny ryzyka

  Współpraca między zainteresowanymi stronami podczas prowadzonego postępowania

  Wzrost liczby sprawców postawionych przed sądem

  Podnoszenie świadomości na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej (art. 13) oraz intensyfikacja szkolenia profesjonalistów (Art 15)

   

  1. Belgia
  Zwiększenie finansowania dla schronisk i usług wsparcia

  Zapewnienie telefonów zaufania, schronisk i ośrodków dla kobiet (Art 22, 23 i 24)

  Nakaz ochrony dla ofiar przemocy domowej lub przemocy wobec kobiet i dziewcząt wprowadzony lub udoskonalony
  1. Chorwacja
  Zmiany w prawie cywilnym i/lub karnym odnośnie przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej

  Zmiany w prawie karnym odnośnie przemocy seksualnej i gwałtu

  Zwiększenie finansowania dla schronisk i usług wsparcia Nakaz ochrony dla ofiar przemocy domowej lub przemocy wobec kobiet i dziewcząt wprowadzony lub udoskonalony
 1. Cypr
Zmiany w prawie cywilnym i/lub karnym odnośnie przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej Zwiększenie finansowania dla schronisk i usług wsparcia Pozytywny rozwój w dziedzinie prowadzenia śledztwa i ściganiu przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej

Nakaz ochrony dla ofiar przemocy domowej lub przemocy wobec kobiet i dziewcząt wprowadzony lub udoskonalony

 1. Dania
Poprawa w zakresie gromadzenia danych  (Art 11)

Zmiany w prawie cywilnym i/lub karnym odnośnie przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej

Tworzenie specjalistycznych usług dla  ofiar przemocy seksualnej (Art 25) Pozytywny rozwój w dziedzinie prowadzenia śledztwa i ściganiu przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej

Nakaz ochrony dla ofiar przemocy domowej lub przemocy wobec kobiet i dziewcząt wprowadzony lub udoskonalony

Współpraca między zainteresowanymi stronami podczas prowadzonego postępowania

Podnoszenie świadomości na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej (art. 13) oraz intensyfikacja szkolenia profesjonalistów (Art 15)

Programy edukacyjne dla szkół na temat równości  kobiet i mężczyzn i stereotypowych ról przypisanych płciom i przemocy wobec kobiet i dziewcząt (Art 14)

 1. Finlandia
Poprawa w zakresie gromadzenia danych  (Art 11)

Zmiany w prawie cywilnym i/lub karnym odnośnie przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej

Zwiększenie finansowania dla schronisk i usług wsparcia

Tworzenie specjalistycznych usług dla  ofiar przemocy seksualnej (Art 25)

Zapewnienie telefonów zaufania, schronisk i ośrodków dla kobiet (Art 22, 23 i 24)

Pozytywny rozwój w dziedzinie prowadzenia śledztwa i ściganiu przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej

Nakaz ochrony dla ofiar przemocy domowej lub przemocy wobec kobiet i dziewcząt wprowadzony lub udoskonalony

Podnoszenie świadomości na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej (art. 13) oraz intensyfikacja szkolenia profesjonalistów (Art 15)
 1. Francja
Zmiany w prawie cywilnym i/lub karnym odnośnie przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej Nakaz ochrony dla ofiar przemocy domowej lub przemocy wobec kobiet i dziewcząt wprowadzony lub udoskonalony Podnoszenie świadomości na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej (art. 13) oraz intensyfikacja szkolenia profesjonalistów (Art 15)
 1. Grecja
Zmiany w prawie cywilnym i/lub karnym odnośnie przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej

Zmiany w prawie karnym odnośnie przemocy seksualnej i gwałtu

Nakaz ochrony dla ofiar przemocy domowej lub przemocy wobec kobiet i dziewcząt wprowadzony lub udoskonalony
 1. Islandia
Zmiany w prawie cywilnym i/lub karnym odnośnie przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej

Zmiany w prawie karnym odnośnie przemocy seksualnej i gwałtu

Zapewnienie telefonów zaufania, schronisk i ośrodków dla kobiet (Art 22, 23 i 24) Pozytywny rozwój w dziedzinie prowadzenia śledztwa i ściganiu przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej

Nakaz ochrony dla ofiar przemocy domowej lub przemocy wobec kobiet i dziewcząt wprowadzony lub udoskonalony

Podnoszenie świadomości na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej (art. 13) oraz intensyfikacja szkolenia profesjonalistów (Art 15)
 1. Irlandia
Zmiany w prawie cywilnym i/lub karnym odnośnie przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej

Zmiany w prawie karnym odnośnie przemocy seksualnej i gwałtu

Zwiększenie finansowania dla schronisk i innych usług wsparcia Pozytywny rozwój w dziedzinie prowadzenia śledztwa i ściganiu przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej

Nakaz ochrony dla ofiar przemocy domowej lub przemocy wobec kobiet i dziewcząt wprowadzony lub udoskonalony

Wzrost liczby sprawców postawionych przed sądem

 1. Włochy
Poprawa w zakresie gromadzenia danych  (Art 11)

Krajowy Plan Działania na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet i dziewcząt

Pozytywny rozwój w dziedzinie prowadzenia śledztwa i ściganiu przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej

Nakaz ochrony dla ofiar przemocy domowej lub przemocy wobec kobiet i dziewcząt wprowadzony lub udoskonalony

Współpraca między różnymi zainteresowanymi stronami podczas prowadzonego postępowania

Wzrost sprawców postawionych przed sądem

Podnoszenie świadomości na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej (art. 13) oraz intensyfikacja szkolenia profesjonalistów (Art 15)

Programy edukacyjne dla szkół na temat równości  kobiet i mężczyzn i stereotypowych ról przypisanych płciom i przemocy wobec kobiet i dziewcząt (Art 14)

 1. Luksemburg
Pozytywny rozwój w dziedzinie prowadzenia śledztwa i ściganiu przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej Podnoszenie świadomości na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej (art. 13) oraz intensyfikacja szkolenia profesjonalistów (Art 15)
 1. Malta
Zmiany w prawie cywilnym i/lub karnym odnośnie przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej

Zmiany w prawie karnym odnośnie przemocy seksualnej i gwałtu

Krajowy Plan Działania na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet i dziewcząt

Pozytywny rozwój w dziedzinie prowadzenia śledztwa i ściganiu przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej

Nakaz ochrony dla ofiar przemocy domowej lub przemocy wobec kobiet i dziewcząt wprowadzony lub udoskonalony

Wzrost sprawców postawionych przed sądem

 1. Republika Północnej Macedonii
Zmiany w prawie cywilnym i/lub karnym odnośnie przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej

Krajowy Plan Działania na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet i dziewcząt

Tworzenie specjalistycznych usług dla  ofiar przemocy seksualnej (Art 25)

Zapewnienie telefonów zaufania, schronisk i ośrodków dla kobiet (Art 22, 23 i 24)

Nakaz ochrony dla ofiar przemocy domowej lub przemocy wobec kobiet i dziewcząt wprowadzony lub udoskonalony Programy edukacyjne dla szkół na temat równości  kobiet i mężczyzn i stereotypowych ról przypisanych płciom i przemocy wobec kobiet i dziewcząt (Art 14)
 1. Holandia
Zmiany w prawie cywilnym i/lub karnym odnośnie przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej Udzielenie ofiarom wsparcia finansowego, ekonomicznego i mieszkaniowego Pozytywne zmiany w dziedzinie prowadzenia śledztwa i ściganiu przemocy wobec kobiet i dziewcząt i w przypadkach przemocy domowej

Nakaz ochrony dla ofiar przemocy domowej lub przemocy wobec kobiet i dziewcząt wprowadzony lub udoskonalony

Współpraca między różnymi zainteresowanymi stronami podczas prowadzonego postępowania

Programy edukacyjne dla szkół na temat równości  kobiet i mężczyzn i stereotypowych ról przypisanych płciom i przemocy wobec kobiet i dziewcząt (Art 14)

Podnoszenie świadomości na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej (art. 13) oraz intensyfikacja szkolenia profesjonalistów (Art 15)

 1. Polska
Nakaz ochrony dla ofiar przemocy domowej lub przemocy wobec kobiet i dziewcząt wprowadzony lub udoskonalony
 1. Portugalia
Zmiany w prawie cywilnym i/lub karnym odnośnie przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej

Zmiany w prawie karnym odnośnie przemocy seksualnej i gwałtu

Krajowy Plan Działania na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet i dziewcząt

Zwiększenie finansowania dla schronisk i innych usług wsparcia

Tworzenie specjalistycznych usług dla  ofiar przemocy seksualnej (Art 25)

Stworzenie wspólnych standardów świadczenia usług

Pozytywny rozwój w dziedzinie prowadzenia śledztwa i ściganiu przemocy domowej

Nakaz ochrony dla ofiar przemocy domowej lub przemocy wobec kobiet i dziewcząt wprowadzony lub udoskonalony

Poprawa oceny ryzyka

Podnoszenie świadomości na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej (art. 13) oraz intensyfikacja szkolenia profesjonalistów (Art 15)

Programy edukacyjne dla szkół na temat równości  kobiet i mężczyzn i stereotypowych ról przypisanych płciom i przemocy wobec kobiet i dziewcząt (Art 14)

 1. Rumunia
Zmiany w prawie cywilnym i/lub karnym odnośnie przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej Pozytywne zmiany w dziedzinie prowadzenia śledztwa i ściganiu przemocy wobec kobiet i dziewcząt i w przypadkach przemocy domowej

Nakaz ochrony dla ofiar przemocy domowej lub przemocy wobec kobiet i dziewcząt wprowadzony lub udoskonalony

Programy edukacyjne dla szkół na temat równości  kobiet i mężczyzn i stereotypowych ról przypisanych płciom i przemocy wobec kobiet i dziewcząt (Art 14)

Podnoszenie świadomości na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej (art. 13) oraz intensyfikacja szkolenia profesjonalistów (Art 15)

 1. Serbia
Zmiany w prawie cywilnym i/lub karnym odnośnie przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej Stworzenie wspólnych standardów świadczenia usług Pozytywne zmiany w dziedzinie prowadzenia śledztwa i ściganiu przemocy wobec kobiet i dziewcząt i w przypadkach przemocy domowej

Nakaz ochrony dla ofiar przemocy domowej lub przemocy wobec kobiet i dziewcząt wprowadzony lub udoskonalony

 1. Słowenia
Zmiany w prawie cywilnym i/lub karnym odnośnie przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej Nakaz ochrony dla ofiar przemocy domowej lub przemocy wobec kobiet i dziewcząt wprowadzony lub udoskonalony
 1. Hiszpania
Zmiany w prawie cywilnym i/lub karnym odnośnie przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej

Krajowy Plan Działania na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet i dziewcząt

Zwiększenie finansowania dla schronisk i innych usług wsparcia

Zapewnienie telefonów zaufania, schronisk i ośrodków dla kobiet (Art 22, 23 i 24)

Udzielenie ofiarom wsparcia finansowego, ekonomicznego i mieszkaniowego

Pozytywne zmiany w dziedzinie prowadzenia śledztwa i ściganiu przemocy wobec kobiet i dziewcząt i w przypadkach przemocy domowej

Nakaz ochrony dla ofiar przemocy domowej lub przemocy wobec kobiet i dziewcząt wprowadzony lub udoskonalony

Ulepszone oceny ryzyka

Współpraca między różnymi zainteresowanymi stronami podczas prowadzonego postępowania

Podnoszenie świadomości na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej (art. 13) oraz intensyfikacja szkolenia profesjonalistów (Art 15)

Programy wczesnego wykrywania i interwencji

 1. Szwecja
Zmiany w prawie cywilnym i/lub karnym odnośnie przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej Nakaz ochrony dla ofiar przemocy domowej lub przemocy wobec kobiet i dziewcząt wprowadzony lub udoskonalony Podnoszenie świadomości na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej (art. 13) oraz intensyfikacja szkolenia profesjonalistów (Art 15)
 1. Turcja
Zmiany w prawie cywilnym i/lub karnym odnośnie przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej

Krajowy Plan Działania na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet i dziewcząt

Zapewnienie telefonów zaufania, schronisk i ośrodków dla kobiet (Art 22, 23 i 24) Pozytywne zmiany w dziedzinie prowadzenia śledztwa i ściganiu przemocy wobec kobiet i dziewcząt i w przypadkach przemocy domowej

Nakaz ochrony dla ofiar przemocy domowej lub przemocy wobec kobiet i dziewcząt wprowadzony lub udoskonalony

Ulepszone środki zapobiegawcze

Podnoszenie świadomości na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt i przemocy domowej (art. 13) oraz intensyfikacja szkolenia profesjonalistów (Art 15)