RozwiązaniaComarch OptimaOprogramowanie COMARCH OPTIMA jest to doskonałe narzędzie dedykowane dla firm małych i średnich zarówno o profilu handlowym jak i usługowym .
Modułowa budowa pozwala w elastyczny sposób dostosować program do potrzeb i dynamiki rozwoju Klienta , a pełna integracja modułów sprawia ,że dane do systemu wprowadzane są tylko raz .
Z systemu Comarch Optima korzysta obecnie ponad 40 000 firm a jego wysoką jakość potwierdzają też liczne nagrody miedzy innymi : Godło Teraz Polska , rekomendacja Stowarzyszenia Księgowych w Polsce czy Winner Customers Awey w kategorii Small Business Solution of the Year.
System jest stale aktualizowany i rozwijany , nie tylko pod kątem zgodności z ciągle zmieniającymi się przepisami ale też jest doskonalony zgodnie z sugestiami i oczekiwaniami Klientów .
Poniższy schemat obrazuje zakres wspomaganych procesów biznesowych jakie są realizowane w trzech podstawowych obszarach aktywności każdej firmy, tj w obszarze : Handel i Usługi , Księgowość oraz Zarządzania .

Skrócony opis funkcjonalmości poszczególnych modułów znajdą Panstwo w ulotce
Oprogramowanie Comarch Optima jest dostępne zarówno w tradycyjnym modelu sprzedaży tzn . Klient nabywa licecje i wraz z nią 12 m-czną Asystę czyli gwarancję na oprogramowanie , jak i w systemie korzystania z modułów przez internet. Comarch iOPT!MA24 polega na udostępnieniu programu za pomocą przeglądarki internetowej (w modelu SaaS - Software as a Service - oprogramowanie jako usługa). Dzięki temu zyskują Państwo ogromną mobilność - korzystanie z systemu nie ogranicza się tylko i wyłącznie do biura, gdzie zainstalowana jest aplikacja.

Sysytem backupu Crash Plan PRO


Crash Plan Pro to rozwiązanie umożliwiające wykonywanie kopii zapasowych, strategicznych w przedsiębiorstwie danych, jak również szybkie ich odzyskiwanie w sytuacjach awaryjnych, bazujące na technologii Cloud Computing. Rozwiązanie łączy w sobie łatwość obsługi z zaawansowaną funkcjonalnością, a dzięki inteligentnym metodom przechowywania danych (technologia deduplikacji) rozwiązanie pozwala znacznie zredukować koszty backupu w przedsiębiorstwie.

PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Głównym celem stosowania systemów backupu jest zapewnienie dostępu do danych na wypadek awaryjnej sytuacji. Przestarzałe metody backupu taśmowego nie tylko nie gwarantują możliwości odzyskania pożądanych danych, ale również są kosztochłonne i wymagają dużego zaangażowania pracowników działu IT w obsługę systemu. CrashPlan Pro to nowatorskie rozwiązanie, które dzięki metodzie wykonywania backupów na dyskach twardych oferuje dużą elastyczność działania wraz z gwarancją odzyskania danych w każdym momencie.

 • Backup ciągły - dane mogą być kopiowane wg harmonogramu ustalonego przez administratora, a wysoka jakość systemu pozwala wykonywać backup danych nawet co minutę, dzięki czemu administrator jest w stanie odtworzyć praktycznie każdy utracony bit informacji
 • Szybkość działania - dzięki wykorzystaniu metody backupu przyrostowego oraz technologii deduplikacji, przenoszone są wyłącznie dane zmodyfikowane przez użytkownika co wpływa na komfort pracy oraz redukuje powierzchnię dysku niezbędną do przechowywania kopii zapasowych.
 • Spójność danych - każdorazowo po wykonaniu kopii, CrashPlan PRO sprawdza spójność pliku gwarantując możliwość łatwego odzyskania danych w każdej sytuacji
 • Backup online w dowolnym miejscu na świecie - bez względu na miejsce, w którym aktualnie znajduje się pracownik, jego dane są stale backupowane, wystarczy do tego łącze internetowe.
 • Backup LAN, WAN, Cloud backup - administrator może zdefiniować czy kopia zapasowa danych ma być zapisywana w sieci lokalnej, w sieci WAN czy też zdecydować się na przechowywanie danych na serwerach trzecich firm, gwarantując tym samym dostępność danych praktycznie w każdej sytuacji, bez względu na okoliczności.
 • Polityka bezpieczeństwa - skopiowane dane mogą być zaszyfrowane , dzięki czemu pracownik działu IT może wykonywać backup, nie mając przy tym dostępu do treści przechowywanych dokumentów, co zapewnia zgodność z zapisami polityki bezpieczeństwa.

ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA
Jedną z najważniejszych funkcji rozwiązania CrashPlan Pro jest łatwość użytkowania systemu połączona z dużą elastycznością rozwiązania dzięki czemu system doskonale wpasowuje się w małe sieci komputerowe jak również spełnia oczekiwania administratorów nawet bardzo rozległych sieci.

 • Optymalizacja zużycia zasobów sieciowych (priorytetyzacja zadań) - w zależności od konfiguracji programu administrator może zdefiniować większy transfer w czasie kiedy pracownik nie korzysta z komputera, zmniejszając go automatycznie jak tylko program rozpozna pracę użytkownika na komputerze.
 • Wydajna praca nawet na słabszych komputerach - administrator ma możliwość zdefiniowania jaki procent zużycia procesora system może przeznaczyć na pracę systemu backupu, pozwalając w ten sposób na optymalne wykorzystanie zasobów słabszych komputerów, przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo danych w przedsiębiorstwie.
 • Samodzielne odzyskiwanie danych - dzięki prostemu kreatorowi użytkownik może samodzielnie i w dowolnym momencie przywrócić dane z kopii zapasowej, co wpływa na zachowanie ciągłości pracy.
 • Backup wyłącznie strategicznych danych - opcje konfiguracyjne pozwalają na zdefiniowanie jakie pliki mają być wyłączone z archiwizacji (np. mp3) dzięki czemu redukowane są koszty archiwizacji ponoszone aktualnie w przedsiębiorstwach.
 • Mutlisystemowe środowisko - aplikacja jest przygotowana do pracy w systemach Windows, Mac OS, Linux i Solaris, dzięki czemu, niezależnie od systemu operacyjnego, administrator może zabezpieczyć wszystkie zasoby w przedsiębiorstwie.
 • Centralna administracja - konsola do centralnej administracji umożliwia pełną kontrolę nad projektem w przedsiębiorstwie.
 • Łatwe planowanie i wdrożenie projektu - dzięki nieskomplikowanemu systemowi licencjonowania, wszystkie maszyny wymagające backupu traktowane są jednakowo. Oferowany jest ten sam typ licencji bez względu na fakt, czy chodzi o backup desktopów, laptopów czy serwerów.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Konsola administracyjna: Crash Plan Pro Server

 • Systemy Windows: Windows 7, Vista, XP, Server 2008, 2003 / 1GB Pamięci operacyjnej / Procesor 1GHZ+ CPU / 250MB Miejsca na dysku
 • Systemy Linux: 2.6 Series Kernel / 1GB Pamięci operacyjnej / Procesor 1GHZ+ CPU / 250MB Miejsca na dysku
 • Systemy Mac: OS X 10.4, 10.5, 10.6 / 1GB Pamięci operacyjnej / Procesor G5 or Intel CPU / 250MB Miejsca na dysku
 • Systemy Solaris: OpenSolaris / Solaris 10 / 1GB Pamięci operacyjnej / 1GB Pamięci operacyjnej / Procesor: Intel CPU / 250MB Miejsca na dysku

Oprogramowanie klienckie Crash Plan Pro klient

 • Windows Client Software: Windows 7, Vista, XP, Server 2008, 2003 / 1GB Pamięci operacyjnej / 1GHZ+ CPU / 250MB wolnego miejsca na dysku / 800x600 minimalna rozdzielczość
 • Linux Client Software: 2.6 Series Kernel / 1GB pamięci operacyjnej / 1GHZ+ CPU / 250MB wolnego miejsca na dysku / 800x600 minimalna rozdzielczość
 • Mac OS X Client Software: OS X 10.4, 10.5, 10.6 / 1GB pamięci operacyjnej / G4, G5, lub Intel CPU / 250MB wolnego miejsca na dysku / 800x600 minimalna rozdzielczość
 • Solaris Client Software: OpenSolaris, Solaris 10 / 1GB pamięci operacyjnej / Intel CPU / 250MB wolnego miejsca na dysku / 800x600 minimalna rozdzielczość