Press "Enter" to skip to content

Polska musi poprzeć uwzględnienie przestępstwa gwałtu w nowej dyrektywie Unii Europejskiej

Organizacje kobiece w całej Unii Europejskiej żądają, by przestępstwo gwałtu zostało uwzględnione w nowej dyrektywie UE, dotyczącej przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

W imieniu Europejskiego Lobby Kobiet (EWL), największej organizacji zajmującej się prawami kobiet w UE apelujemy o podpisanie i rozpowszechnienie petycji w sprawie podstawy prawnej dyrektywy UE dotyczącej przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz artykułu 5 dotyczącego przestępstwa zgwałcenia . Podpis możesz złożyć tutaj: https://forms.gle/Qxjjh1izx1Q57xQ36 jeśli jesteś prawniczką lub podpisać się bezpośrednio pod petycją.
                              
Od 1 października 2023 r. UE jest oficjalną stroną Konwencji Stambulskiej, najbardziej kompleksowego instrumentu do walki z przemocą wobec kobiet i przemocą domową w Europie. W celu zharmonizowania prawa na poziomie całej UE obecnie trwają międzyinstytucjonalne negocjacje między Radą UE, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską w sprawie nowej dyrektywy UE dotyczącej przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, aby zapewnić wszystkim kobietom w całej UE równą ochronę przed gwałtem, bez względu na to, gdzie mieszkają lub gdzie podróżują w UE.

Parlament Europejski przyjął bardzo zdecydowane stanowisko, które idzie dalej niż pierwotny wniosek Komisji i proponuje rozszerzenie katalogu przestępstw, które będą wyszczególnione w dyrektywie. Jednak wiele państw członkowskich w Radzie UE (w tym Polska) postanowiło wykluczyć artykuł 5 dyrektywy w sprawie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, używając argumentów prawnych jako wymówki. Pięć państw członkowskich: Belgia, Grecja, Włochy, Luksemburg i Irlandia przyjęły deklarację przypominającą, że istnieją solidne podstawy prawne do włączenia tego artykułu do dyrektywy.

Dla organizacji zajmujących się prawami kobiet art. 5 jest kluczowym przepisem dyrektywy w sprawie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Proponuje ondefinicję gwałtu, odwołującą się do pojęcia zgody, rozumianej jako swobodnie wyrażona wola, niezależnie od okoliczności.

Wspólne, zharmonizowane podejście do jednego z najbrutalniejszych naruszeń praw człowieka kobiet ma absolutnie fundamentalne znaczenie, a obecnie tak nie jest. W załączonym liście EWL przedstawia argumenty prawne, które dowodzą, że istnieją solidne podstawy do ponownego włączenia art. 5 do dyrektywy. Już ponad 60 prawniczek iprawników z całej UE podpisało ten list otwarty, przedstawiając argumenty prawne, które obalają wymówki państw członkowskich. EWL wzywa państwa członkowskie: Francję, Niemcy, Austrię, Bułgarię, Chorwację, Cypr, Czechy, Danię, Finlandię, Estonię, Węgry, Łotwę, Litwę, Maltę, Holandię, Polskę , Portugalię, Rumunię, Słowenię i Szwecję, aby podjęły działania zmierzające do przyjęcia dyrektywy z artykułem 5 dotyczącym gwałtu, w przy czym definicja gwałtu zawiera odniesienie do braku dobrowolnie wyrażonej zgody, niezależnie od okoliczności.

Obecnie trwają negocjacje międzyinstytucjonalne, zapraszamy do zapoznania się z naszym listem otwartym, aby argumenty prawne nie mogły być wykorzystywane jako wymówka!

Więcej informacji na temat kampanii EWL można znaleźć tutaj: https://womenlobby.org/EU-Directive-on-violence-against-women?lang=en

Europejskie Lobby Kobiet jest największą organizacją parasolową zrzeszającą organizacje kobiece w Europie. Założona w 1990 roku, EWL działa na rzecz promowania praw kobiet oraz równości kobiet i mężczyzn i reprezentuje ponad 2000 organizacji w całej Europie. Prace Polskiego Lobby Kobiet koordynuje Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW-Polska. W kampanii na rzecz Dyrektywy współpracuje Fundacja Kobieca eFKa.

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *