Press "Enter" to skip to content

List otwarty do polskich parlamentarzystów w sprawie przestępstwa gwałtu

List do Parlamentarzystek i Parlamentarzystów Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie nowej Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. 

Plakaciary przeciwko przemocy wobec kobiet

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o poparcie dla działań prowadzących do wsparcia przez Polskę uwzględnienia przestępstwa gwałtu w nowej dyrektywie Unii Europejskiej. Nasz apel jest częścią ogólnoeuropejskiej kampanii zorganizowanej przez Europejskie Lobby Kobiet (EWL), największej organizacji działającej na rzecz praw kobiet w UE. 

Od 1 października 2023 r. UE jest stroną Konwencji Stambulskiej, najbardziej kompleksowego instrumentu do walki z przemocą wobec kobiet i przemocą domową w Europie. W celu zharmonizowania prawa na poziomie całej UE obecnie trwają międzyinstytucjonalne negocjacje między Radą UE, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską w sprawie nowej dyrektywy UE dotyczącej przemocy wobec kobiet i przemocy domowej mającej zapewnić wszystkim kobietom w UE równą ochronę przed gwałtem.

Parlament Europejski przyjął bardzo zdecydowane stanowisko, które idzie dalej niż pierwotny wniosek Komisji i proponuje rozszerzenie katalogu przestępstw, które będą wyszczególnione w dyrektywie. 

Niestety niektóre państwa członkowskie w Radzie UE (w tym Polska) postanowiły wykluczyć artykuł 5 Dyrektywy w sprawie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, używając argumentów prawnych jako wymówki. Pięć państw członkowskich: Belgia, Grecja, Włochy, Luksemburg i Irlandia przyjęło deklarację przypominającą, że istnieją mocne podstawy prawne do włączenia tego artykułu do Dyrektywy. 

Dla organizacji zajmujących się prawami kobiet art. 5 jest kluczowym przepisem Dyrektywy w sprawie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Proponuje on definicję gwałtu, odwołującą się do pojęcia zgody, rozumianej jako swobodnie wyrażona wola, niezależnie od okoliczności. Tylko takie podejście zapewnia pełną ochronę integralności seksualnej kobiety. 

Wspólne, zharmonizowane podejście do jednego z najbrutalniejszych naruszeń praw człowieka wobec kobiet ma absolutnie fundamentalne znaczenie. Konieczne jest zagwarantowanie jednakowej ochrony w całej Unii przez określenie ustawowych znamion przestępstwa zgwałcenia kobiety. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą petycją i złożenia podpisu popierającego stanowisko europejskich organizacji praw kobiet. 

Z szacunkiem,

dr Monika Ksieniewicz-Mil, członkini zarządu Europejskiego Lobby Kobiet

Małgorzata Tarasiewicz, Prezeska Network of East-West Women, NEWW – Poland

dr Sławomira Walczewska, Prezeska Fundacji Kobiecej eFKa

Więcej informacji na temat kampanii EWL można znaleźć tutaj

Europejskie Lobby Kobiet jest największą organizacją zrzeszającą organizacje kobiece w Europie. Założona w 1990 roku, EWL działa na rzecz promowania praw kobiet oraz równości kobiet i mężczyzn i reprezentuje ponad 2000 organizacji w całej Europie. Prace Polskiego Lobby Kobiet koordynuje Network of East-West Women, NEWW-Polska. W kampanii na rzecz Dyrektywy współpracuje Fundacja Kobieca eFKa. 

Zdj. Plakaciary przeciwko przemocy wobec kobiet

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *